Home

Van harte welkom op de site van de praktijk voor psychomotorische kindertherapie & begeleiding

U bent op zoek naar zoekt hulp die zo goed mogelijk aansluit bij uw kind, want u ziet en voelt dat uw kind niet lekker in zijn vel zit.

  Psychomotorische kindertherapie is er voor deze kinderen die vastlopen in hun ontwikkeling en dat laten zien in hun gedrag. 

PMKT hanteert spel- en bewegingssituaties om het kind andere gedrags- en reactiepatronen te leren en/of kwijt te spelen wat er dwars zit.

In het spel immers laat een kind zich zien zoals hij/zij is, dus ook met het 'ongewenste' gedrag.

De bedoeling is om het dagelijkse functioneren en het welbevindenvan kind en ouders te verbeteren.

 

Gedrag als signaal dat uw kind niet lekker in zijn vel zit, kan zijn : onrustig/druk/gespannen, lichtgeraakt zijn, overdreven reageren, boos worden om niets, zich verdrietig of terneergeslagen voelen, slecht slapen, angstig zijn, niets durven, verlegenheid, opstandig gedrag, een 'vol' hoofd, vaak in conflict raken, faalangst/perfectionisme, problemen op school met leren of in de omgang met andere kinderen...

Een reden voor dit opvallende gedrag kan zijn dat er sprake is van kindeigen problematiek. U herkent het al vanaf het prille begin 'dat dit kind anders is'.

Een andere reden kan zijn dat er sprake is van een (tijdelijke) belemmering.  Er doen zich moeilijke situaties voor, als scheiding of rouw, die het kind moeilijk kan verwerken.

 

Herkent u dit? Bel dan gerust voor een advies- of intakegesprek.

  

  

werk_van_kinderen 

Meer informatie vindt u onder het kopje INDIVIDUELE KINDERTHERAPIE  aan de linkerkant.